اخبار و رويداد ها

##title##

  نمايشگاه مبل، يك روز تمديد شد

نمايشگاه مبل، يك روز تمديد شد

برگزاری این نمایشگاه که از یک تا چهارم دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برنامه ریزی شده بود، به دلیل استقبال زیاد و بنا به درخواست های مکرر تا روز شنبه 5 دی ماه تمدید شد.

ادامه مطلب